Người đại diện khách sạn

Người đại diện

Để thuận tiện cho quý khách, khách sạn có một người đại diện trong khách sạn 24 giờ một ngày. Người này là đại diện cho người quản lý của khách sạn Paragon Villa và được ủy quyền để hành động và phát biểu thay mặt cho quản lý khách sạn. Nếu quý khách có bất kỳ vấn đề lớn trong suốt thời gian của bạn, bạn đề cập với người đại diện này. Vui lòng liên hệ liên hệ với bộ phận khách hàng (máy lẻ số 0) để biết thêm thông tin.

Đánh giá: 
No votes yet

Viết bình luận

CAPTCHA
Đây là câu hỏi để kiểm tra bạn đang nhập thông tin hay là máy?