Khô cá lù đù

0
Cá lù đù khô-Quà Nha Trang

Họ Cá lù đù nhiều thịt và ít xương, phần thân sau của cá có nhiều mỡ, rất béo. Thịt cá lù đù có ngọt, bùi bùi riêng phần đuôi có mỡ nên béo.Theo quan điểm truyền thống và các thầy thuốc cổ đại đều coi đây là món ăn giàu dinh dưỡng.