Đón giao thừa tại khách sạn trong điệu nhạc Lambada

Du khách đón giao thừa 2014 tại khách sạn Paragon villa hotel trong điệu nhạc Lambada

Đánh giá: 
No votes yet

Viết bình luận

CAPTCHA
Đây là câu hỏi để kiểm tra bạn đang nhập thông tin hay là máy?