Bảo tồn nguồn nước để bảo vệ môi trường

Bảo tồn nguồn nước

Để bảo vệ môi trường, quý khách có thể treo bất kỳ khăn tắm sẽ được sử dụng lại trở lại trên giá treo. Bằng cách dùng lại khăn, quý khách đã hỗ trợ khách sạn trong việc giảm lượng nước sử dụng nhằm góp phần bảo vệ mội trường xanh - sạch - đẹp.

Đánh giá: 
No votes yet

Viết bình luận

CAPTCHA
Đây là câu hỏi để kiểm tra bạn đang nhập thông tin hay là máy?