Mini-bar

mini bar

Mỗi phòng có một mini-bar được trang bị đầy đủ. Đối với thông tin về biểu phí, vui lòng tham khảo menu mini-bar đặt trong phòng.

Đánh giá: 
No votes yet

Viết bình luận

CAPTCHA
Đây là câu hỏi để kiểm tra bạn đang nhập thông tin hay là máy?