Thông tin liên hệ với khách sạn Paragon Villa Hotel

Địa chỉ khách sạn Paragon

Gửi thông tin liên hệ

Contact information

Paragon Villa Hotel Lot 203, DL-B01, resort and ecological An Vien, Vinh Nguyen ward, Nha Trang city, Khanh Hoa province. Tel: – Reservation: (+84) 58 2214 214 - Fax: +84 58 6251661 Email: