Thẻ tín dụng và séc du lịch

Thẻ tín dụng và séc du lịch

Khách sạn chấp nhận séc du lịch và các thẻ tín dụng sau: American Express, Visa, Mastercard, JCB và Diner. Khách sạn không thể chấp nhận séc cá nhân. Để trả bằng tiền mặt hoặc séc du lịch, quý khách phải cung cấp hộ chiếu như là bằng chứng xác định. Xin lưu ý rằng có một khoản phí ngân hàng khi thanh toán tiền mặt 1% của séc du lịch. Lệ phí này không áp dụng khi thanh toán phí khách sạn với séc du lịch.

Đánh giá: 
No votes yet

Viết bình luận

CAPTCHA
Đây là câu hỏi để kiểm tra bạn đang nhập thông tin hay là máy?