Trả phòng muộn

Trả phòng muộn

Thời gian trả phòng là 12 giờ trưa. Xin vui lòng liên hệ với bộ phận Lễ tân (máy lẻ số 0) nếu quý khách có yêu cầu trả phòng trễ.

Đánh giá: 
Average: 2 (2 votes)

Viết bình luận

CAPTCHA
Đây là câu hỏi để kiểm tra bạn đang nhập thông tin hay là máy?