Báo và tạp chí

Báo và tạp chí

Có sẵn các tờ báo và tạp chí quốc tế tại trung tâm dịch vụ văn phòng và sảnh chính khách sạn.

Đánh giá: 
Average: 4 (2 votes)

Viết bình luận

CAPTCHA
Đây là câu hỏi để kiểm tra bạn đang nhập thông tin hay là máy?