Trông giữ trẻ

Trông giữ trẻ

Bộ phận dịch vụ của khách sạn (máy lẻ 0) sẽ xắp xếp việc trông giữ trẻ. Hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ vào buổi trưa cho dịch vụ trông trẻ trong ngày, hoặc đặt ngày vào hôm trước.

Đánh giá: 
No votes yet

Viết bình luận

CAPTCHA
Đây là câu hỏi để kiểm tra bạn đang nhập thông tin hay là máy?